Upozornění

Chcete osobní certifikát pro podepisování emailů a vaše organizace je připojená ke službě TCS? Pokračujte na portál TCS.

Chcete osobní certifikát od CESNET CA4 a vaše organizace je ve federaci eduID.cz? Vydejte si certifikát CESNET CA4 samoobslužně na portálu CESNET CA4.

Chcete osobní certifikát od CESNET CA4 a vaše organizace není členem federace eduID.cz, nebo chcete serverový certifikát CESNET CA4? Pokračujte vyplněním předregistrace níže.

Žádost o serverový certifikát

Uveďte jméno které má být uvedeno v předmětu certifikátu. Povolené znaky jsou 0..9, A..Z, a..z, . (tečka), - (pomlčka), / (lomítko). Např. www.cesnet.cz.

 

Uveďte emailovou adresu, jejímž prostřednictvím s vámi bude CESNET CA komunikovat.

 

Jedno nebo více DNS jmen, které si přejete uvést v certifikátu, uvádějte zde i jméno uvedené výše.

Jedna nebo více IP adres, které si přejete uvést v certifikátu. Toto pole není povinné.

Vyberte svou domovskou organizaci.

Není-li vaše organizace v seznamu, obraťte se, prosím, na správce.