Upozornění

Certifikační autorita CESNET CA ukončila vydávání certifikátů k 7. listopadu 2010. Pro další služby se, prosím, obraťte na federovanou certifikační autoritu CESNET TCS.

Nejste-li oprávněným uživatelem služeb CESNET TCS, můžete přesto požádat o vydání certifikátu u CESNET CA4. V takovém případě pokračujte vyplňováním před-registrace zde a dále postupujte podle instrukcí které dostanete emailem.

Personal certificate request

Provide your name in English transcription, i. e. using only following characters: 0..9, A..Z, a..z, . (period), - (dash), and space.

 

Fill in the email address for communication with CESNET CA.

 

Email address(es) to be included in the certificate. Contact email will be included automaticaly. All email addresses provided must be accessible.

To activate input fields for the second and following addresses press the [+] button.

Select your home organization.

If you cannot find your organization in the list, please contact the administrator.