Upozornění

Certifikační autorita CESNET CA ukončila vydávání certifikátů k 7. listopadu 2010. Pro další služby se, prosím, obraťte na federovanou certifikační autoritu CESNET TCS.

Nejste-li oprávněným uživatelem služeb CESNET TCS, můžete přesto požádat o vydání certifikátu u CESNET CA4. V takovém případě pokračujte vyplňováním před-registrace zde a dále postupujte podle instrukcí které dostanete emailem.

Žádost o serverový certifikát

Uveďte jméno které má být uvedeno v předmětu certifikátu. Povolené znaky jsou 0..9, A..Z, a..z, . (tečka), - (pomlčka), / (lomítko). Např. www.cesnet.cz.

 

Uveďte emailovou adresu, jejímž prostřednictvím s vámi bude CESNET CA komunikovat.

 

Jedno nebo více DNS jmen, které si přejete uvést v certifikátu, uvádějte zde i jméno uvedené výše.

Jedna nebo více IP adres, které si přejete uvést v certifikátu. Toto pole není povinné.

Vyberte svou domovskou organizaci.

Není-li vaše organizace v seznamu, obraťte se, prosím, na správce.